มี.ค.
14

Download แบบฟอร์ม

แบบเก็บข้อมูลSARคณะรายบุคคล

แบบฟอร์มโครงการ

แบบรายงานการฝึกประสบการณ์-58.

แบบเสนอโครงการ-R2R

 

 

เม.ย.
29

ข้าวแช่ชาววัง โดย ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม

13113008_1119148418107725_2031121299990598147_o

เม.ย.
28

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย

13091826_10205745623911792_1869609457_o

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด : ขออนุเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย-เมษายน-2559

 

Read the rest of this entry »

เม.ย.
28

โครงการ ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ และทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ เป็นทุนที่ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดสรรให้แก่อาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานให้แก่อาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ในการก้าวไปสู่การทำงานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น 2. เพื่อพัฒนาอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพในการทำงานวิจัย โดยให้มีโอกาสทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 3. เพื่อสร้างผลงานวิจัยพื้นฐานที่มีคุณภาพและสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติหรือการจดสิทธิบัตร และ 4. เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการวิจัยของประเทศ โดยพัฒนาคุณภาพของอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ให้เป็นนักวิจัยคุณภาพสูงที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

ดังนั้นฝ่ายวิชาการ สกว. จึงได้จัดทำโครงการ “ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร” ขึ้น ซึ่งได้นำระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง (mentoring) เข้ามาช่วยเสริมในการให้คำปรึกษาและแนะนำทางด้านวิชาการ รวมทั้งมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียน Manuscript และข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักวิจัยประสบความสำเร็จในการทำงานวิจัยมากยิ่งขึ้น และสร้างแรงผลักดันให้นักวิจัยรุ่นใหม่ก้าวผ่านบันไดอาชีพนักวิจัยไปสู่ขั้นที่สูงขึ้น

สามารถลงทะเบียนได้ที่ : http://meeting.trf.or.th/sitevisit/keymain.aspx

เม.ย.
28

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลแบนเนอ

 

อ่านรายละเอียด : ประกาศผลเลือกสรร-ลจช.59

เม.ย.
27

สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ในรูปแบบ TM15

IMG_1361

 

สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ในรูปแบบ TM15

ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วัน พุธ ที่ 27 เมษายน 2559

เม.ย.
26

การสร้างเสริมเพิ่มเติมประสบการณ์ในการเรียนการสอน วิชา เทคโนโลยีเบเกอรี่

page

การสร้างเสริมเพิ่มเติมประสบการณ์ในการเรียนการสอน วิชา เทคโนโลยีเบเกอรี่

โดย คุณเจนจิรา  กลั่นฉวี   เชฟจากโรงแรม อนันตรา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

ในเมนู  – ชอคโกแลตมูสเค้ก , บลูเบอร์รี่มูสเค้ก , บราวนี่มัสคาโปน และ ชีสเค้กราสเบอร์รี่

ณ ห้องปฏิบัติการเบเกอรี่  26 เมษายน 25559

Read the rest of this entry »

เม.ย.
25

ปฏิทินกิจกรรมฝ่ายพัฒนานักศึกษา

calendar

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด : ปฏิทินกิจกรรมฝ่ายพัฒนานักศึกษา

เม.ย.
25

แจ้งเรื่องกิจกรรมและค่าใช้จ่ายของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรม

 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอแจ้งกิจกรรมและค่าใช้จ่ายของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด :  ประกาศเรื่องกิจกรรมและค่าใช้จ่าย

เม.ย.
25

รายการ เรื่องนี้มีอยู่ว่า : บัวลอย โดย ผศ.สุวรรณี อาจหาญณรงค์

เม.ย.
25

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศผลแบนเนอ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด : ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว

Page 1 of 6712345101520...Last »