มี.ค.
14

Download แบบฟอร์ม

แบบเก็บข้อมูลSARคณะรายบุคคล

แบบฟอร์มโครงการ

แบบรายงานการฝึกประสบการณ์-58.

แบบเสนอโครงการ-R2R

 

 

ส.ค.
24

แนวปฏิบัติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แจ้งว่าที่บัณฑิตคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอให้ว่าที่บัณฑิตทุกท่านศึกษาแนวปฏิบัติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการซ้อมย่อย

ณ อาคารพวงชมพู ห้อง 4501 ในวันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2559 นี้

ส.ค.
24

ทุนการศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

14123534_1211672898885372_214884070_o

ส.ค.
22

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการประกอบอาหาร กับ Meijo University

page

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการประกอบอาหาร

กับมหาวิทยาลัย  Meijo University จากประเทศ ญี่ปุ่น  โดยสาธิตการทำเมนู ผัดไท และ ข้าวเหนียวเปียกลำไย

ณ อาคารพวงชมพู  วันที่  22 สิงหาคม 2559

Read the rest of this entry »

ส.ค.
22

ตรวจสุขภาพประจำปี

14089369_1147263015346768_191732675_n

 

คลิกเพื่อ Download : ข้อปฏิบัติเพื่อการตรวจสุขภาพประจำปี

ส.ค.
20

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้รับมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

8730

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้รับมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ในการให้การสนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2559

วันที่ 17 – 20 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต มาอย่างต่อเนื่อง

โดยมีผศ.ดร. เลอลักษณ์ เสถียรรัตน์  ผศ. ไศลเพชร ศรีสุวรรณ เข้าร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้

Read the rest of this entry »

ส.ค.
20

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติภัยในมหาวิทยาลัย

463000

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เข้าร่วมเข้าร่วมอบรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติภัยในมหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์

Read the rest of this entry »

ส.ค.
19

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์

14074580_1144283315644738_278080232_o

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์

ได้รับรางวัล Top ten of the best paper ในงาน XXIII IFHE world congress 2016 ณ ประเทศเกาหลี
จากการนำเสนองานวิจัย เรื่อง Physical,Chemical and Sensory Properties of Glass Noodle Supplemented with Jerusalem Artiehoke Flour
ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 6 สิงหาคม 2559

ส.ค.
18

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

page

อาจารย์จีรวัฒน์  เหรียญอารีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

18 สิงหาคม 2559

Read the rest of this entry »

ส.ค.
18

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร (บัณฑิตศึกษา) หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

page

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร (บัณฑิตศึกษา) หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) นำโดย ผศ.ดร.ทิพวรรณ ดวงปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน
ดร.พิมพิกา ทองรมย์ คณะศิลปะศาสตร์ เป็นกรรมการ และ ผศ.ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นกรรมการและเลขานุการ

Read the rest of this entry »

ส.ค.
15

ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เจ้าของแบรนด์ “LALANTA”

13934896_1181884231834143_2056588737997274279_n

Page 1 of 7212345101520...Last »