มี.ค.
14

Download แบบฟอร์ม

แบบเก็บข้อมูลSARคณะรายบุคคล

แบบฟอร์มโครงการ

แบบรายงานการฝึกประสบการณ์-58.

แบบเสนอโครงการ-R2R

 

 

ก.ย.
14

กิจกรรม งาน 13 ถวาย อาลัย

page1

คณบดี บุคลากร นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ร่วม กิจกรรม งาน 13 ถวาย อาลัย

เพื่อเป็นการถวายอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ก.ย.
13

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

IMG_7833

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

 นำโดย ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นประธาน

รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นกรรมการ

รศ.ดร.กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นกรรมการ

และอาจารย์กิตติ จุ้ยกำจร ผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ

เมื่อวันอังคารที่ 5 และวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560

Read the rest of this entry »

ก.ย.
12

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ทำด้วยใจถวายพ่อ

21013916_1627570143932214_3495562916786904520_o

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญชวนชาวราชมงคล ผู้บริหาร คณาจารย์

เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจ

เข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ทำด้วยใจถวายพ่อ  ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี

จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระราชทานนามมหาวิทยาลัย

โดยมี ผศ.วินัย ตาระเวช และ อาจารย์วิจิตร สนหอม อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
เป็นวิทยากรถ่ายทอดวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในครั้งนี้  เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น เป็นต้นไป

ก.ย.
08

กำหนดการซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๑ (วันที่ ๒๐ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

21368916_1622544017798256_8200874264492582978_o

ก.ย.
08

ประวัติความเป็นมาของผัดไทมีที่มาอย่างไร

21427121_1639477756074786_807122726645225654_o

ประวัติความเป็นมาของผัดไทมีที่มาอย่างไร โดย อาจารย์กฤติน ชุมแก้ว

อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ในรายการ เรื่องนี้มีอยู่ว่า ทางช่อง TNN24

ก.ย.
08

ที่มาของคำว่า “ไข่เยี่ยวม้า” และ “ไข่ลูกเขย”

21366695_1639471342742094_2093348613358852331_o

ที่มาของคำว่า “ไข่เยี่ยวม้า” และ “ไข่ลูกเขย” จากรายการ เรื่องนี้มีอยู่ว่า ช่อง TNN 24

โดยอาจารย์ปพนพัชร ภัทรฐิติวัสส์อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ก.ย.
08

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมการจัดหางาน

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด : รับสมัครพนักงานราชการ 2560 และ รับสมัครพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

ก.ย.
05

การบรรยายพิเศษโดย Assistant Professor.Dr.Adnan Mazari จากมหาวิทยาลัย Technical University of Liberec

IMG_7338

สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม หลักสูตรการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ได้รับเกียรติจาก Assistant Professor.Dr.Adnan Mazari จากมหาวิทยาลัย Technical University of Liberec เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ
1. Flow Chart of Clothing production
2. Sewing needle and Sewing threads
3. Sewing process
4. Garment Production System
ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน 2406 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560

Read the rest of this entry »

ก.ย.
04

BTS Uniform Young Designer

21291932_10155851764483714_1472810141_n

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ทุกท่าน
ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ BTS Uniform Young Designer
ชิงทุนการศึกษารวม 500,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bts.co.th/uniform_contest

ก.ย.
01

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

IMG_7256

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

ระดับหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

นำโดย ผศ.สุพิชญา เข็มทองผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธาน

ดร.ศรันยา คุณดิลก ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นกรรมการ

และ ผศ.ดร.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิภายในจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เป็นกรรมการและเลขานุการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Read the rest of this entry »

Page 1 of 8712345101520...Last »