มี.ค.
14

Download แบบฟอร์ม

แบบเก็บข้อมูลSARคณะรายบุคคล

แบบฟอร์มโครงการ

แบบรายงานการฝึกประสบการณ์-58.

แบบเสนอโครงการ-R2R

 

 

ก.ค.
28

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย

page

สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3

28 กรกฎาคม 2559

ก.ค.
28

พิธีบายศรีสู่ขวัญ สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์

page

สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์  จัดพิธี “บายศรีสู่ขวัญ” เพื่อเป็นการต้อนรับ นักศึกษาใหม่

ณ อาคาร 2 ชั้น 4  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   28 กรกฎาคม 2559

ก.ค.
28

พิธีไหว้ครู โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2559

13879374_1173213012701265_1583714406378521827_n

 

ก.ค.
28

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559

page

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ประจำปี 2559

เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

พร้อมกันนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองซัก-ถาม ปัญหาในเรื่องการเรียนการสอน พร้อมทั้งเยี่ยมชมอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ด้วย

27  กรกฎาคม 2559

Read the rest of this entry »

ก.ค.
27

การแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ

IMG_3252

การอบรม “การแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ” ให้กับเจ้าหน้าที่จากกรมประมง

โดยคณาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ระหว่างวันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 2559  ณ อาคารพวงชมพู ห้อง 4203

ก.ค.
27

การฝึกอบรมการบริการอาหารและจัดเลี้ยง

S__6234152

 

ผศ.อภิญญา  พุกสุขสกุล ,  อาจารย์อรวรรณ พึ่งคำ และ  อาจารย์ณัฐชรัฐ แพกุล ร่วมเป็นวิทยากร

ในการฝึกอบรม “การบริการอาหารและจัดเลี้ยง”

ณ กรมพลาธิการทหารอากาศ  เมื่อวันที่ 13 – 15  กรกฎาคม 2559

Read the rest of this entry »

ก.ค.
27

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

6493

อาจารย์จีรวัฒน์  เหรียญอารีย์  คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559

วันพุธที่  27 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

Read the rest of this entry »

ก.ค.
22

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมพิธีบายศรีสู่ขวัญ

teach-300

อาจารย์จีรวัฒน์  เหรียญอารีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมพิธีบายศรีสู่ขวัญ

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   วันที่  22 กรกฎาคม 2559

 

Read the rest of this entry »

ก.ค.
21

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559

124293

อาจารย์พัฒน์นรี จันทราภิรมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559

โดยนำเสนองานวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลของการใช้สื่อนิทานเพื่อพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย”

ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี  ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2559

Read the rest of this entry »

ก.ค.
13

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558

sar

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558

ณ อาคาร 1 ชั้น 3  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

Page 1 of 7012345101520...Last »