3

สาขาวิชา


5

หลักสูตร


1500

นักศึกษา


46

ผลงานวิจัย


53

ทรัพย์สินทางปัญญา


6สรุปข้อมูลเมื่อ
ปีการศึกษา 2566