3

สาขาวิชา


5

หลักสูตร


1500

นักศึกษา


46

ผลงานวิจัย


53

ทรัพย์สินทางปัญญา


สรุปข้อมูลเมื่อ
ปีการศึกษา 2564

 ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัลและเกียรติยศ