Monthly Archive: พฤศจิกายน 2017

พ.ย.
29

ประชาสัมพันธ์โครงการสอบโทอิคประจำภาคเรียนที่ 2/2560

ประชาสัมพันธ์โครงการสอบโทอิคประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ตาม …

Continue reading »

พ.ย.
28

โครงการพัฒนาทักษะ TOEIC เสริมศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงก …

Continue reading »

พ.ย.
20

ช่องทางติดตามการรับชมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2559

ช่องทางติดตามการรับชมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย …

Continue reading »

พ.ย.
15

ภาพบรรยากาศการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

ภาพบรรยากาศการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ …

Continue reading »

พ.ย.
13

นักวิจัยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นักวิจัยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา …

Continue reading »

พ.ย.
08

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2560

Share

พ.ย.
08

ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ปี 2561

Share

พ.ย.
06

แนวปฏิบัติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แจ้งว่าที่บัณฑิตคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบ …

Continue reading »

พ.ย.
06

กำหนดการซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๑ (วันที่ ๒๐ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Share

พ.ย.
02

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ(นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) ปีการศึกษา 2560

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ(นักศึ …

Continue reading »

Page 1 of 212