มี.ค.
14

Download แบบฟอร์ม

แบบเก็บข้อมูลSARคณะรายบุคคล

แบบฟอร์มโครงการ

แบบรายงานการฝึกประสบการณ์-58.

แบบเสนอโครงการ-R2R

 

 

ส.ค.
26

ตรวจสอบรายชื่อ และ แถว พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29

20160408-graduation01

ขอให้ว่าที่บัณฑิตคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ทุกท่านที่จะเข้าซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29

ประจำปีการศึกษา 2557  ตรวจสอบรายชื่อ และ แถว ของตนเองให้เรียบร้อย

คลิกเพื่อ Downloads : ลำดับชื่อบัณฑิต-แภว

ส.ค.
25

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7

page

อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 4 ท่าน

ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7

และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ“ราชมงคลสรรค์สร้างเพื่อสังคม” ประจำปี 2559

ในระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมีงานวิจัยที่เข้าร่วมนำเสนอ (ภาคโปสเตอร์) ดังนี้

ระดับชาติ จำนวน 2 เรื่อง การพัฒนาและถ่ายทอดเทคนิคงานตัดต่อผ้าในผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดย ผศ.ดร.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยโดยการใช้นิทานพื้นบ้านประชาคมอาเซียน โดย อ.วราภรณ์ ตรีมงคล

ระดับนานาชาติ จำนวน 2 เรื่อง Extraction of High Quality Cellulose from Water Hyacinth Stem โดย ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร

The Islamic Women’s Hijab Product Design form Karen Hill Tribe Textiles โดย อ.วราภรณ์ วงศ์ปถัมภ์

ส.ค.
25

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์

14139321_10206493682852798_936655380_o

ส.ค.
24

แนวปฏิบัติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แจ้งว่าที่บัณฑิตคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอให้ว่าที่บัณฑิตทุกท่านศึกษาแนวปฏิบัติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการซ้อมย่อย

ณ อาคารพวงชมพู ห้อง 4501 ในวันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2559 นี้

ส.ค.
24

ทุนการศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

14123534_1211672898885372_214884070_o

ส.ค.
22

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการประกอบอาหาร กับ Meijo University

page

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการประกอบอาหาร

กับมหาวิทยาลัย  Meijo University จากประเทศ ญี่ปุ่น  โดยสาธิตการทำเมนู ผัดไท และ ข้าวเหนียวเปียกลำไย

ณ อาคารพวงชมพู  วันที่  22 สิงหาคม 2559

Read the rest of this entry »

ส.ค.
22

ตรวจสุขภาพประจำปี

14089369_1147263015346768_191732675_n

 

คลิกเพื่อ Download : ข้อปฏิบัติเพื่อการตรวจสุขภาพประจำปี

ส.ค.
20

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้รับมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

8730

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้รับมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ในการให้การสนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2559

วันที่ 17 – 20 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต มาอย่างต่อเนื่อง

โดยมีผศ.ดร. เลอลักษณ์ เสถียรรัตน์  ผศ. ไศลเพชร ศรีสุวรรณ เข้าร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้

Read the rest of this entry »

ส.ค.
20

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติภัยในมหาวิทยาลัย

463000

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เข้าร่วมเข้าร่วมอบรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติภัยในมหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์

Read the rest of this entry »

ส.ค.
19

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์

14074580_1144283315644738_278080232_o

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์

ได้รับรางวัล Top ten of the best paper ในงาน XXIII IFHE world congress 2016 ณ ประเทศเกาหลี
จากการนำเสนองานวิจัย เรื่อง Physical,Chemical and Sensory Properties of Glass Noodle Supplemented with Jerusalem Artiehoke Flour
ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 6 สิงหาคม 2559
Page 1 of 7212345101520...Last »