มี.ค.
14

Download แบบฟอร์ม

แบบเก็บข้อมูลSARคณะรายบุคคล

แบบฟอร์มโครงการ

แบบรายงานการฝึกประสบการณ์-58.

แบบเสนอโครงการ-R2R

 

 

พ.ค.
24

โครงการประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่

page

อาจารย์จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

Read the rest of this entry »

พ.ค.
15

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำศูนย์ฝึกปฏิบัติการช่อพวงชมพู

ประกาศผลแบนเนอ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำศูนย์ฝึกปฏิบัติการช่อพวงชมพู

  1.  นางสาวณัฏฐนิช สระบัว
  1. นางสาวภารดี  รัตนภักดี

*** หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ให้เข้านำเสนอผลงาน ในรูปแบบของ Power Point

ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 –14.00น.  ณ  ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 1

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

พ.ค.
10

ปฏิบัติการเรื่อง “วิเคราะห์แผนการดำเนินงานของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา”

IMG_1992

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์” ตามยุทธศาสตร์ของ มทร.ธัญบุรี

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรานี  พรรณวิเชียร  เป็นวิทยากร ในหัวข้อเรื่อง

“วิเคราะห์แผนการดำเนินงานของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา”

ณ ผึ้งหวานรีสอร์ท  จังหวัดกาญจนบุรี

10  พฤษภาคม  2560

พ.ค.
09

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์” ตามยุทธศาสตร์ของ มทร.ธัญบุรี

page

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์” ตามยุทธศาสตร์ของ มทร.ธัญบุรี

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นางสาวนวรัตน  นิลดับแก้ว

เป็นวิทยากรในหัวข้อ “แนวทางการยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้าสู่อุดมศึกษา 4.0”

และ นางสาวชลธิชา  ศิริลักษณ์ งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน

เป็นวิทยากรในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เพื่อการยกระดับคุณภาพ”

ณ ผึ้งหวานรีสอร์ท  จังหวัดกาญจนบุรี   วันที่  9  พฤษภาคม  2560

พ.ค.
04

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลจากโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3

page

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำโดยอาจารย์จีรวัฒน์  เหรียญอารีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลจากโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3 โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่น

คุณพรพรรณ วรรณา ตำแหน่ง Senior Recruitment manager  บริษัท เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณสาคร ดำริธรรมมาภรณ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสแพทเทิร์นและผลิตตัวอย่าง  บริษัท ยัสปาล จำกัด

คุณวรวีวรรณ เมศร์ศิริตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยการ์เมนต์ เอ็กซปอร์ต จำกัด

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านสหกิจศึกษา ได้แก่

บริษัท เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ยัสปาล จำกัด

ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่  4  พฤษภาคม  2560

Read the rest of this entry »

พ.ค.
03

โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Work Integrated Learning (WIL)

page

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดโครงการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Work Integrated Learning (WIL)

โดยมี ตัวแทนจากสถานประกอบการเข้าร่วม ดังนี้

  1. คุณศมาภรณ์  วรพรรณโสภาค  ที่ปรึกษาแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด
  2. คุณณัฏฐชัย  คำสิทธิ  หัวหน้าแผนกสรรหาคัดเลือกบุคลากร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
  3. คุณสาคร  ดำริธรรมาภรณ์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสแพทเทิร์นและผลิตตัวอย่าง บริษัท ยัสปาล จำกัด
  4. คุณณัฏฐ์  มั่งคั่ง  Director  บริษัท คลอเส็ท ดีไซน์ จำกัด
  5. คุณภานุวัฒน์  ใหม่ตัน Supervisor บริษัท เรนฟอเรสท์ (ประเทศไทย) จำกัด

และได้รับเกียรติดำเนินการอภิปรายโดย ดร.วิสิทธิ์  ล้อธรรมจักร  (ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี)

ณ ห้องประชุม อาคารพวงชมพู

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560

Read the rest of this entry »

พ.ค.
03

พิธีมอบโล่ห์เกียรติคุณให้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

S__21315617

พิธีมอบโล่ห์เกียรติคุณให้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ในความร่วมมือการดำเนินงานสหกิจศึกษาและ TM-15 ร่วมกับ บริษัท เดอะไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560

Read the rest of this entry »

พ.ค.
01

ดอกไม้จันทน์จากฟางข้าว

C-170501008131-1

เม.ย.
28

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานวิจัยสู่การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่และตีพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

18194796_10208413711532315_2997970337922902793_n

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนางานวิจัยสู่การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่และตีพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2560
ณ โรงแรม ซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

Read the rest of this entry »

เม.ย.
28

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี

18157269_10208413005834673_5225159070468363890_n

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้อาจารย์ และนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนานักวิจัยเพื่อยกระดับสู่สากล

และประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ (กิจกรรมที่ 2) โครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี

ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น.–16.30 น.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักวิจัยมีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม

ที่สามารถนำผลงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือสามารถนำผลงานไปประกวดในเวทีอื่นๆ ได้

โดยขอให้ส่งแบบตอบรับการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ภายในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560

Download ใบสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ird.rmutt.ac.th/?p=4697

Page 1 of 8212345101520...Last »