มี.ค.
14

Download แบบฟอร์ม

แบบเก็บข้อมูลSARคณะรายบุคคล

แบบฟอร์มโครงการ

แบบรายงานการฝึกประสบการณ์-58.

แบบเสนอโครงการ-R2R

 

 

มิ.ย.
22

กำหนดการรับบัตรนักศึกษาใหม่ 2560

19453044_1567829219906307_3312870250692216867_o

มิ.ย.
22

พิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลสาธิตราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2560

19264379_1567815043241058_4571024790073692917_o

โรงเรียนอนุบาลสาธิตราชมงคล จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

ณ โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล 22 มิถุนายน 2560

 

มิ.ย.
08

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม

Slide1

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม

                    The  7th Innovation Awards 2017      ดังนี้

1. อาจารย์ศุภนิชา ศรีวรเดชไพศาล ที่ได้รับรางวัลในระดับดีมาก จากผลงานเรื่อง  “นวัตกรรมเสื้อคลุมสองมิติ”

2. อาจารย์ณัฐชรัฐ  แพกุล ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ จากผลงานเรื่อง “ซอสหอยขม”

โครงการ  The 6th RMUTT Young Talent Inventor Awards มีผู้ได้รับรางวัลดังนี้ 

1.นายวัชรศักดิ์ จักกิจ ที่ได้รับรางวัลในระดับดีมาก     จากผลงานเรื่อง “คุกกี้ดอกโสน” 

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์รัตนาภรณ์ มะโนกิจ

2.นายชัยชนะ อินยอด ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากผลงานเรื่อง “บะหมี่เจน้ำต้นข้าว”

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ณัฐชรัฐ แพกุล

Read the rest of this entry »

มิ.ย.
06

โครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม The 7th Innovation Awards

IMG_3636

คณาจารย์และนักศึกษา จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

เข้าร่วมโครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม The 7th Innovation Awards

และประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา (นักศึกษา) The 6th RMUTT Young Talent Inventor Awards ประจำปี 2560

ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read the rest of this entry »

มิ.ย.
03

กำหนดการพิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2560

ไหว้ครู

พ.ค.
30

โครงการเตรีมความพร้อมด้านวิชาชีพสู่สถานประกอบการ นักศึกษาสหกิจศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

page

อาจารย์จีรวัฒน์  เหรียญอารีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรีมความพร้อมด้านวิชาชีพสู่สถานประกอบการ นักศึกษาสหกิจศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โดย มีวิทยากรคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ้อยทิพย์  ผู้พัฒน์ บรรยายในหัวข้อ “สหกิจศึกษา (Cooperative Education)”

ณ อาคาร พวงชมพู  ชั้น 5    วันที่  30 พฤษภาคม 2560

พ.ค.
30

ประเภทของแมลง แมลงที่กินได้ทั่วโลกนิยมปรุงรสอย่างไร

18768246_1546238138732082_6919155139766724032_o

พ.ค.
24

โครงการประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่

page

อาจารย์จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

Read the rest of this entry »

พ.ค.
15

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำศูนย์ฝึกปฏิบัติการช่อพวงชมพู

ประกาศผลแบนเนอ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำศูนย์ฝึกปฏิบัติการช่อพวงชมพู

  1.  นางสาวณัฏฐนิช สระบัว
  1. นางสาวภารดี  รัตนภักดี

*** หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ให้เข้านำเสนอผลงาน ในรูปแบบของ Power Point

ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 –14.00น.  ณ  ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 1

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

พ.ค.
10

ปฏิบัติการเรื่อง “วิเคราะห์แผนการดำเนินงานของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา”

IMG_1992

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์” ตามยุทธศาสตร์ของ มทร.ธัญบุรี

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรานี  พรรณวิเชียร  เป็นวิทยากร ในหัวข้อเรื่อง

“วิเคราะห์แผนการดำเนินงานของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา”

ณ ผึ้งหวานรีสอร์ท  จังหวัดกาญจนบุรี

10  พฤษภาคม  2560

Page 1 of 8312345101520...Last »