มี.ค.
14

Download แบบฟอร์ม

แบบเก็บข้อมูลSARคณะรายบุคคล

แบบฟอร์มโครงการ

แบบรายงานการฝึกประสบการณ์-58.

แบบเสนอโครงการ-R2R

 

 

พ.ค.
19

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุภา จุฬคุปต์ นักวิจัยจาก มทร.ธัญบุรี

13220719_1130967503592483_3167535209087673005_o

 

Read the rest of this entry »

พ.ค.
18

โครงการติดตามและประเมินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ WIL Work Integrated Learning

page

อาจารย์จีรวัฒน์  เหรียญอารีย์  คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน

โครงการติดตามและประเมินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ WIL  Work Integrated Learning

ณ อาคารพวงชมพู ห้อง 4501   เวลา 9.00 น.

Read the rest of this entry »

พ.ค.
18

การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเลกทรอนิกส์

bumnan

 

ท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้ที่นี่  :  http://goo.gl/aeJRkV

Downloads คู่มือการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเลกทรอนิกส์ : EFiling2

 

 

พ.ค.
17

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559

13227990_10205850094763498_783829876_n

พ.ค.
16

การพัฒนาอุปกรณ์การถักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานถัก

13233047_10154039928411885_2966770221175615423_n

Read the rest of this entry »

พ.ค.
04

รายการ TPBS Kids Club

13122867_1122201567802410_7019250819266653088_o

เม.ย.
29

ข้าวแช่ชาววัง โดย ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม

13113008_1119148418107725_2031121299990598147_o

เม.ย.
28

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย

13091826_10205745623911792_1869609457_o

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด : ขออนุเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย-เมษายน-2559

 

Read the rest of this entry »

เม.ย.
28

โครงการ ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ และทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ เป็นทุนที่ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดสรรให้แก่อาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานให้แก่อาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ในการก้าวไปสู่การทำงานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น 2. เพื่อพัฒนาอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพในการทำงานวิจัย โดยให้มีโอกาสทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 3. เพื่อสร้างผลงานวิจัยพื้นฐานที่มีคุณภาพและสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติหรือการจดสิทธิบัตร และ 4. เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการวิจัยของประเทศ โดยพัฒนาคุณภาพของอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ให้เป็นนักวิจัยคุณภาพสูงที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

ดังนั้นฝ่ายวิชาการ สกว. จึงได้จัดทำโครงการ “ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร” ขึ้น ซึ่งได้นำระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง (mentoring) เข้ามาช่วยเสริมในการให้คำปรึกษาและแนะนำทางด้านวิชาการ รวมทั้งมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียน Manuscript และข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักวิจัยประสบความสำเร็จในการทำงานวิจัยมากยิ่งขึ้น และสร้างแรงผลักดันให้นักวิจัยรุ่นใหม่ก้าวผ่านบันไดอาชีพนักวิจัยไปสู่ขั้นที่สูงขึ้น

สามารถลงทะเบียนได้ที่ : http://meeting.trf.or.th/sitevisit/keymain.aspx

เม.ย.
28

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลแบนเนอ

 

อ่านรายละเอียด : ประกาศผลเลือกสรร-ลจช.59

Page 1 of 6812345101520...Last »