มี.ค.
14

Download แบบฟอร์ม

แบบเก็บข้อมูลSARคณะรายบุคคล

แบบฟอร์มโครงการ

แบบรายงานการฝึกประสบการณ์-58.

แบบเสนอโครงการ-R2R

 

 

เม.ย.
28

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานวิจัยสู่การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่และตีพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

18194796_10208413711532315_2997970337922902793_n

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนางานวิจัยสู่การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่และตีพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2560
ณ โรงแรม ซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

Read the rest of this entry »

เม.ย.
28

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี

18157269_10208413005834673_5225159070468363890_n

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้อาจารย์ และนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนานักวิจัยเพื่อยกระดับสู่สากล

และประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ (กิจกรรมที่ 2) โครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี

ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น.–16.30 น.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักวิจัยมีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม

ที่สามารถนำผลงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือสามารถนำผลงานไปประกวดในเวทีอื่นๆ ได้

โดยขอให้ส่งแบบตอบรับการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ภายในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560

Download ใบสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ird.rmutt.ac.th/?p=4697

เม.ย.
27

โครงการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ ในหัวข้อ “ลด หวาน มัน เค็ม”

25600427_๑๗๐๔๒๗_0013

โครงการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ ในหัวข้อ “ลด หวาน มัน เค็ม”

โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วันพุธ ที่ 26 เมษายน 2560  เวลา 8.30-15.30 น.

ณ โรงอาหารกลาง มทร.ธัญบุรี

Read the rest of this entry »

เม.ย.
27

โครงการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สู่ประชาคมอาเซียน ณ University sultan Zainal Abidin

18118822_1151517898311207_6746594551515596607_n

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

เปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สู่ประชาคมอาเซียน

ณ University sultan Zainal Abidin

รัฐตรังกาบูและกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ระหว่างวันที่ 26 – 29 เมษายน 2560

 

Read the rest of this entry »

เม.ย.
26

แจ้งกิจกรรมและค่าใช้จ่ายของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

Document-page-001

เม.ย.
24

การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารเพื่อลาศึกษาต่อ กรณีจับได้ใบแดง

Banner-02-ลาศึกษาต่อ

 

คลิกเพื่อ Download : การผ่อนผันลาศึกษาต่อ2560

เม.ย.
21

โครงการประกวดออกแบบ Logo ศูนย์ฝึกปฏิบัติการช่อพวงชมพู

18052709_1311368235596836_1065107158_n

 

คลิกเพื่อ Downloads : ข้อกำหนดตราสัญลักษณ์ , ใบสมัครตราสัญลักษณ์

เม.ย.
12

พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในประเพณีสงกรานต์

page

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำโดยท่านคณบดี อาจารย์จีรวัฒน์  เหรียญอารีย์

จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในประเพณีสงกรานต์  ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 1

วันพุธ ที่ 12 เมษายน 2560

เม.ย.
11

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานการออกแบบเว็บไซต์ (Web Design Contest)

wdc2017-banner

 

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานการออกแบบเว็บไซต์ (Web Design Contest)

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น

จัดโครงการประกวดผลงานการออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 8 คน จะได้เข้าร่วมอบรมและเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น

เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และประกวดเว็บไซต์ กับนักศึกษามหาวิทยาลัย Hokkaido Information University (HIU)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.hiu.rmutt.ac.th

เม.ย.
07

ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลแบนเนอ-1

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบดังนี้ : รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว-ประจำปี-2560

คลิกเพื่อ Download :     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์-ลจช.-60

คลิกเพื่อ Download : ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 02-5493154

Page 1 of 8112345101520...Last »