มี.ค.
14

Download แบบฟอร์ม

แบบเก็บข้อมูลSARคณะรายบุคคล

แบบฟอร์มโครงการ

แบบรายงานการฝึกประสบการณ์-58.

แบบเสนอโครงการ-R2R

 

 

มี.ค.
10

แนวปฏิบัติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แจ้งว่าที่บัณฑิตคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอให้ว่าที่บัณฑิตทุกท่านศึกษาแนวปฏิบัติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการซ้อมย่อย

ณ อาคารพวงชมพู ห้อง 4501 ในวันเสาร์ ที่ 11 มีนาคม 2560 นี้

มี.ค.
10

แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา

mis

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปี 2558 โปรดทราบและปฏิบัติตาม

ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปี 2558 เข้ากรอกข้อมูลในเว็ปไซต์ระบบภาวะการมีงานทำ  http://mis.rmutt.ac.th/survey_rt/

และปรินต์แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินและส่งกลับมายังมหาวิทยาลัย ทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องติดแสตมป์

โดยขอให้ส่งมหาวิทยาลัยก่อนวันซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-3084  , e-mail : software@mail.rmutt.ac.th

 

แบบสอบถามภาวะการมีงานทำ  คลิกเพื่อ Downloads

Following_up1_2016-หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต-สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์

Following_up1_2016-หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต-สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

Following_up1_2016-หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต-สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า

Following_up1_2016-หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต-สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

Following_up1_2016-หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต-สาขาวิชาอุตสาหกรรมงานอาหาร

Following_up1_2018-หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต-สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

มี.ค.
09

ดอกไม้จันทน์ จากฟางข้าว โดยอาจารย์และนักศึกษา จากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

17156204_1449361235086440_4892938276166791615_n

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.komchadluek.net/news/edu-health/263744

มี.ค.
08

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558

ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มี.ค.
08

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล

รายชื่อ

 

คลิกเพื่อ Download : ประกาศรายชื่อ

มี.ค.
07

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศผลแบนเนอ-1

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบดังนี้ : รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว-ประจำปี-2560

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 02-5493154

มี.ค.
07

การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาด้วยโปรแกรม Tell Me More

tell

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ที่สนใจร่วมฝึกการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาในการใช้งานโปรแกรม Tell Me More

ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ในรูปแบบ Online เข้าอบรมวิธีการตั้งค่าและใช้งานโปรแกรม

ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และ  30 มีนาคม 2560   เวลา 9.00 – 12.00 น.  ณ  อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 ห้อง e-Library  

โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ :   http://www.regtraining.rmutt.ac.th:8080

สอบถามเพิ่มเติม : 02-549-3658

มี.ค.
06

“พริกแกง” มนต์ขลังประจำถิ่น ความลับ “รสมือ” ไม่อาจลืม

17190506_1444665182222712_3021008194603789119_n

“แกงไทย”
มีวิวัฒนาการยาวนาน แต่สิ่งสำคัญคือ “พริกแกง” ที่นำมาใช้ เพราะสมัยนี้ แม่บ้านก้นครัวหลาย ๆ ที่เลือกซื้อพริกแกงสำเร็จรูปตามตลาดที่ต้องเลือกเฟ้นกันไม่น้อย

ความสลับซับซ้อนในการทำพริกแกงยังเพิ่มเสน่ห์ เติมสีสัน รสชาติอาหาร ทั้งความหอมของพริกแกงยัง มีเรื่องเล่า อีกมากเลยทีเดียว

อาจารย์จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เล่าถึงความลับของพริกแกงว่า พริกแกงของแต่ละภาคแตกต่างกันไปตามความชอบ

อ่านเพิ่มเติม : http://www.pr.rmutt.ac.th/news/7623

มี.ค.
02

คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

16903286_1439304949425402_3601985629957019511_o

มี.ค.
01

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

IMG_0086

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอขอบพระคุณ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ที่มอบน้ำมันถั่วเหลือง ตรา องุ่น จำนวน 50 ลัง เพื่อใช้ประกอบในการเรียนการสอน ให้แก่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เมื่อวันที่  1 มีนาคม  2560

Read the rest of this entry »

Page 1 of 8012345101520...Last »