มี.ค.
14

Download แบบฟอร์ม

แบบเก็บข้อมูลSARคณะรายบุคคล

แบบฟอร์มโครงการ

แบบรายงานการฝึกประสบการณ์-58.

แบบเสนอโครงการ-R2R

 

 

พ.ย.
30

“คหกรรมศาสตร์รวมใจ น้อมรำลึกถวายความอาลัยพ่อของแผ่นดิน”

IMG_7253

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญร่วมงาน โครงการคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย

“คหกรรมศาสตร์รวมใจ น้อมรำลึกถวายความอาลัยพ่อของแผ่นดิน” ระหว่างวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ถึง ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

พ.ย.
29

ขอเชิญชวน ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการแปรภาพและอักษร

15156772_1561718740521515_1517633414259227258_o

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า
ร่วมน้้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
และร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในการแปรภาพและอักษร
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น.
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หมายเหตุ การแต่งกาย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ – ชุดปกติขาว ปลอกแขนทุกข์
นักศึกษา – ชุดนักศึกษา

พ.ย.
29

คหกรรมศาสตร์รวมใจ น้อมรำลึกถวายความอาลัยพ่อของแผ่นดิน

Document-page-001

 

คลิกเพื่อ Downloads : แผ่นพับ PDF

Read the rest of this entry »

พ.ย.
23

การบรรยายพิเศษเรื่อง “การแล่เนื้อสัตว์และการประกอบอาหารจากเนื้อสัตว์แต่ละประเภท”

Beef-057

การบรรยายพิเศษเรื่อง “การแล่เนื้อสัตว์และการประกอบอาหารจากเนื้อสัตว์แต่ละประเภท”

โดย เชฟจำนงค์ นิรังสรรค์ พร้อมทั้ง Ms.Rose Young and Mr. David Carew

วิทยากรพิเศษจากบริษัท Meat & Livestock Australia เป็นผู้สาธิตการแล่เนื้อ
การบรรยายครั้งนี้เป็นการบรรยายให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรอาหารและโภชนาการ และหลักสูตรอุตสาหกรรมบริการอาหาร จำนวนทั้งสิ้น 160 คน

ซึ่งอยู่ในรายวิชา 06-211-112 ปฏิบัติการการใช้มีด  ณ อาคารพวงชมพู วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2559

Read the rest of this entry »

พ.ย.
22

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณัฐชรัฐ แพกุล

Document-page-001

พ.ย.
22

กิจกรรม “รวมพลังความภักดี”

King-031

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

เข้าร่วมพิธี “รวมพลังความภักดี”

ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   22  พฤศจิกายน 2559

 

พ.ย.
21

แกะสลักผักและผลไม้

15078812_1289098534446045_1986827735446800176_n

พ.ย.
18

อาหารกล่องบริการประชาชนที่เข้าร่วมถวายความอาลัยในบริเวณพระบรมมหาราชวัง

15032239_1285157281506837_7041372794504865921_n

พ.ย.
18

อาหารกล่องเพื่อบริการประชาชนที่เข้าร่วมถวายความอาลัยในบริเวณพระบรมมหาราชวัง

Box-085

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดทำอาหารกล่องเพื่อบริการประชาชนที่เข้าร่วมถวายความอาลัยในบริเวณพระบรมมหาราชวังและบริเวณใกล้เคียง

วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2559 Read the rest of this entry »

พ.ย.
17

กำหนดการจัดตรวจสุขภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 5 ประจำปี 2559

15094382_1295161367203191_6143313391385457124_n

Page 1 of 7612345101520...Last »