มี.ค.
14

Download แบบฟอร์ม

แบบเก็บข้อมูลSARคณะรายบุคคล

แบบฟอร์มโครงการ

แบบรายงานการฝึกประสบการณ์-58.

 

 

ก.พ.
11

การทำผ้าบาติกจากยางพารา

12698326_1071471526208748_6665431588641571812_o

ก.พ.
09

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการประกอบอาหาร

Inter-060

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการประกอบอาหาร ของนักศึกษาจาก National Pintung University of Science and Technology

และนักศึกษาจากภาควิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  ณ ห้อง 4203

 

Read the rest of this entry »

ก.พ.
03

ประกาศรายชื่อนักศึกษาโควตา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

page

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาโควตา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด : ประกาศรายชื่อนักศึกษาโควตาฯ

 

ก.พ.
03

รุ่นใหญ่ไกลโรค ช่วง “ใส่ใจในจาน”

12615751_1067359766619924_7037767056089593859_o

ก.พ.
02

ขอเชิญร่วมงาน “คหกรรมศาสตร์ นวัตศิลป์ ในแผ่นดินแม่”

7519

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน “คหกรรมศาสตร์ นวัตศิลป์ ในแผ่นดินแม่”

ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2559

ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ก.พ.
02

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสวัสดิการข้าราชการ

tnews_1420363139_8686

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด : เลือกตั้งกรรมการสวัสดิการข้าราชการ

ก.พ.
01

ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2559

research

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุน

การวิจัยปีงบประมาณ 2559

แผนพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง ไทย – จีน

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัยที่สนใจ สามารถลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัยที่

http://www.nrms.go.th 

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2559  ดังเอกสารที่แนบมาด้วยดังนี้ : ประกาศทุนพลังงานไทย-จีนปี59

ก.พ.
01

คหกรรมศาสตร์ นวัตศิลป์ ในแผ่นดินแม่

S__12935181

 

Download Brochure : คหกรรมศาสตร์ นวัตศิลป์ ในแผ่นดินแม่

ม.ค.
29

คหกรรมศาสตร์ นวัตศิลป์ ในแผ่นดินแม่

Slide11-1024x576

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย

ในชื่องาน “คหกรรมศาสตร์ นวัตศิลป์ ในแผ่นดินแม่”

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ

– ร้อยดวงใจมาลัยแม่

– อาหารแทนใจ ส่งสายใยเพื่อแม่

– การออกแบบตกแต่งหมอนอิงจากเศษผ้าไหม

– การวาดภาพและตกแต่งภาพในหัวข้อ พระคุณแม่

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร : ใบสมัครการประกวด

ม.ค.
26

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย

iTAP_35

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังข้อชี้แจงเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย

Industrial Technology  Assistance Program : iTAP  โดยเจ้าหน้าที่โครงการจาก สวทช.

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559

ณ อาคาร 4 ห้อง 4402

 

Read the rest of this entry »

Page 1 of 6212345101520...Last »