มี.ค.
14

Download แบบฟอร์ม

แบบเก็บข้อมูลSARคณะรายบุคคล

แบบฟอร์มโครงการ

แบบรายงานการฝึกประสบการณ์-58.

แบบเสนอโครงการ-R2R

 

 

พ.ย.
15

ภาพบรรยากาศการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

ภาพบรรยากาศการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

Read the rest of this entry »

พ.ย.
13

นักวิจัยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นักวิจัยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปี 2559

นำโดย น.ส.จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ,ผศ.มาลา ฤทธิ์นิ่ม และผศ.ดร.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีขึ้น

สร้างการแข่งขันที่ยั่งยืน  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.thaiquote.org/content/23362

พ.ย.
08

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2560

พ.ย.
08

ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ปี 2561

พ.ย.
06

แนวปฏิบัติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แจ้งว่าที่บัณฑิตคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอให้ว่าที่บัณฑิตทุกท่านศึกษาแนวปฏิบัติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการซ้อมย่อย

ณ อาคารพวงชมพู ห้อง 4501 ในวันเสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 นี้

พ.ย.
06

กำหนดการซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๑ (วันที่ ๒๐ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

21368916_1622544017798256_8200874264492582978_o

พ.ย.
02

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ(นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) ปีการศึกษา 2560

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ(นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) ปีการศึกษา 2560

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 13 ชั้น

คลิกเพื่อ Download : รายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

(นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบได้ที่ ชั้น 1อาคารเรียนและปฏิบัติการ 13 ชั้น และหน้าห้องสอบ)

 

พ.ย.
01

ซอสหอยขม ผลงานของ อาจารย์ณัฐชรัฐ แพกุล

15-2

ซอสหอยขม ผลงานของ อาจารย์ณัฐชรัฐ แพกุล
อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
https://kasettumkin.com/agribusiness/article_9271

 

ต.ค.
20

การขอรับเงินรางวัลฯ อ้างอิงวันที่จากประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี

22548654_10209664658045196_8072428241439835025_o

เรียน นักวิจัย

เรื่อง ขอรับเงินรางวัลที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรจากกองทุนส่งเสริมงานวิจั

การขอรับเงินรางวัลฯ อ้างอิงวันที่จากประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าสมนาคุณการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2560

ประกาศ ณ วันที่ 9 พ.ค. 2560 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ตั้งแต่วันที่ 9 พค 60 สามารถขอรับเงินรางวัลได้ค่ะ

เอกสารแนบ 1.ประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัยฯ ดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/open?id=0B-PeypuRQTRRcFQ0cUJFeEtONm8

เอกสารแนบ 2.แบบฟอร์ม TLO_01 (File Word) ดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/open?id=0B-PeypuRQTRRNEVKMnBldWRicDQ

เอกสารแนบ 3.แบบฟอร์ม TLO_01 (File PDF) ดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/open?id=0B-PeypuRQTRReV9kMFZGLUR2Rzg

การส่งเรื่องเพื่อขอรับเงินรางวัลที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรจากกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ให้ดำเนินการผ่านหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

*แบบคำขอรับเงินรางวัล (แบบฟอร์ม TLO_01 กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ ลงนามรับรอง) 1 ชุด
**สำเนาสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียน 1 ชุด

 

ต.ค.
20

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

22552937_1675234482499113_986751376713495217_o

อาจารย์จีรวัฒน์  เหรียญอารีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นผู้นำคณาจารย์ และนักศึกษา

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวโรกาสวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560

ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 อาคารส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

Page 1 of 8912345...101520...Last »