มี.ค.
14

Download แบบฟอร์ม

แบบเก็บข้อมูลSARคณะรายบุคคล

แบบฟอร์มโครงการ_61

แบบรายงานการฝึกประสบการณ์-58.

แบบเสนอโครงการ-R2R

 

 

เม.ย.
19

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒

เม.ย.
11

พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ โดยมี อาจารย์จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยในประเพณีสงกรานต์ หรือ วันขึ้นปีใหม่ของไทย
ณ อาคาร 2 ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

10 เมษายน 2561

Read the rest of this entry »

เม.ย.
09

น้ำอบ น้ำปรุง หอมจรุงใจในเทศกาลสงกรานต์ สืบสานภูมิปัญญาบรรพบุรุษ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไศลเพชร ศรีสุวรรณ

“น้ำอบ น้ำปรุง หอมจรุงใจในเทศกาลสงกรานต์ สืบสานภูมิปัญญาบรรพบุรุษ”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไศลเพชร ศรีสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

เม.ย.
09

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กล้านวัตกรคหกรรมศาสตร์” สู่ประเทศไทย 4.0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กล้านวัตกรคหกรรมศาสตร์” สู่ประเทศไทย 4.0

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“กล้านวัตกรคหกรรมศาสตร์” สู่ประเทศไทย 4.0

ระหว่างวันที่ 4 – 6 เดือน เมษายน 2561 ณ โรงแรม เดอะ รีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Read the rest of this entry »

เม.ย.
05

ขอแสดงความยินดีกับ คุณปิยาภัสร์ ค้ำชู กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟูลริชไบร์ด จำกัด ที่ได้เข้ารับโล่รางวัลจากการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2561

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ คุณปิยาภัสร์ ค้ำชู กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟูลริชไบร์ด จำกัด

ที่ได้เข้ารับโล่รางวัลจากการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2561 สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา

ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ในผลงานประเภทที่ 6 ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561  ณ อาคาร 11 (อาคาร40ปี) มหาวิทยาลัย ศรีปทุม จตุจักร กรุงเทพมหานคร

 

 

เม.ย.
05

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าเฝ้าถวายปริญญาคหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นำอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าเฝ้าถวายปริญญาคหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันที่ 4 เมษายน 2561

เม.ย.
03

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express ร่วมกับ Singapore Polytechnic รุ่นที่ 7

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

Learning Express ร่วมกับ Singapore Polytechnic รุ่นที่ 7

ในส่วนของวิชาศิลปประดิษฐ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดย ผศ.วินัย ตาระเวช และ อ.วิจิตร สนหอม

เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตวิธีการทำดอกไม้ประดิษฐ์ ให้กับนักศึกษาของ Singapore Polytechnic

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 เวลา 13.00 – 15.00 น.   วันที่ 3 เมษายน 2561

Read the rest of this entry »

เม.ย.
03

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express ร่วมกับ Singapore Polytechnic รุ่นที่ 7

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

Learning Express ร่วมกับ Singapore Polytechnic รุ่นที่ 7

ในส่วนของวิชาทำอาหารไทยและวิชาทำขนมไทย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

โดย ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม ผศ.อาภัสรา กวีวังโส อ.กฤติน ชุมแก้ว และ อ.ไชยสิทธิ์ พันธ์ฟูจินดา

เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตวิธีการทำอาหารและขนมไทย

โดยเมนูที่ทำในวันนี้คือ ผัดไท และ ทับทิมกรอบ ให้กับนักศึกษาของ Singapore Polytechnic

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 เวลา 9.00 – 12.00 น.  วันที่ 3 เมษายน 2561

มี.ค.
26

รายการเรื่องนี้มีอยู่ว่า “ขนมเปียกปูน”

สัมภาษณ์ อาจารย์กฤติน ชุมแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
#คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มี.ค.
23

การเลือกตั้งกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561

เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง อาคาร 1 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Page 1 of 9212345...101520...Last »