มี.ค.
14

Download แบบฟอร์ม

แบบเก็บข้อมูลSARคณะรายบุคคล

แบบฟอร์มโครงการ_61

แบบรายงานการฝึกประสบการณ์-58.

แบบเสนอโครงการ-R2R

 

 

ธ.ค.
12

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ รอบที่ 1/1 รับแบบ Portfolio

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ รอบที่ 1/1 รับแบบ Portfolio

วันนี้ (12 ธันวาคม 2560) เวลา 15:00 น. ที่ http://www.tcas.rmutt.ac.th/

ธ.ค.
06

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ศุภนิชา ศรีวรเดชไพศาล

พ.ย.
29

ประชาสัมพันธ์โครงการสอบโทอิคประจำภาคเรียนที่ 2/2560

ประชาสัมพันธ์โครงการสอบโทอิคประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ตามวันเวลาที่ลงในใบประชาสัมพันธ์
ค่าสมัครสอบสำหรับนักศึกษา 950 บาท  และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ 1,200 บาท
จัดสอบ ณ ตึก รป ตึกเขียว 13 ชั้น 
โดยนักศึกษาสามารถเก็บผลคะแนนสอบไว้ได้ 2 ปี

Read the rest of this entry »

พ.ย.
28

โครงการพัฒนาทักษะ TOEIC เสริมศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะ TOEIC เสริมศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ : https://godliketutor.com/toeic_rmutt/

Read the rest of this entry »

พ.ย.
20

ช่องทางติดตามการรับชมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2559

ช่องทางติดตามการรับชมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2559

ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 สามารถติดตามได้ ง่ายๆ เพียงแค่ คลิก “http://RMUTT.LIVE/
RMUTT Fanpage : facebook.com/rmutt.official
RMUTT Channel : youtube.com/rmuttchannel
RMUTT Website : www.streaming.rmutt.ac.th

พ.ย.
15

ภาพบรรยากาศการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

ภาพบรรยากาศการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

Read the rest of this entry »

พ.ย.
13

นักวิจัยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นักวิจัยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปี 2559

นำโดย น.ส.จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ,ผศ.มาลา ฤทธิ์นิ่ม และผศ.ดร.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีขึ้น

สร้างการแข่งขันที่ยั่งยืน  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.thaiquote.org/content/23362

พ.ย.
08

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2560

พ.ย.
08

ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ปี 2561

พ.ย.
06

แนวปฏิบัติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แจ้งว่าที่บัณฑิตคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอให้ว่าที่บัณฑิตทุกท่านศึกษาแนวปฏิบัติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการซ้อมย่อย

ณ อาคารพวงชมพู ห้อง 4501 ในวันเสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 นี้

Page 1 of 8912345...101520...Last »