มี.ค.
14

Download แบบฟอร์ม

แบบเก็บข้อมูลSARคณะรายบุคคล

แบบฟอร์มโครงการ_61

แบบรายงานการฝึกประสบการณ์-58.

แบบเสนอโครงการ-R2R

 

 

มี.ค.
16

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) สนับสนุนงบประมาณทำงานกิจกรรมการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกากถั่วเหลือง

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) สนับสนุนงบประมาณทำงาน

กิจกรรมการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกากถั่วเหลือง
ระหว่างคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
วันที่ 16 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

มี.ค.
12

ผลงานนักศึกษาเทคนิคการจัดดอกไม้ จากแนวความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ Creative craft bouquet

ผลงานนักศึกษาเทคนิคการจัดดอกไม้ จากแนวความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ Creative craft bouquet

ในโครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย ภายใต้ชื่อ “กิน อยู่ อย่างไทยก้าวไปกับ Thailand 4.0”

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  6 มีนาคม 2561

ขอขอบคุณคลิปข่าวจาก : สะเก็ดข่าว และ ช่อง 7

 

มี.ค.
08

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านการรับสมัครเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านการรับสมัครเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2561

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านการรับสมัครเข้าเรียน

มี.ค.
08

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน Work Integrated Learning (WIL)”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

Work Integrated Learning (WIL)”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ.2561
ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัด นครนายก

Read the rest of this entry »

มี.ค.
07

โครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย งาน “กิน อยู่ อย่างไทย ก้าวไปกับ Thailand 4.0”

ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย

งาน “กิน อยู่ อย่างไทย ก้าวไปกับ Thailand 4.0” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการและวิชาชีพคหกรรมศาสตร์

ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาไทยที่เกี่ยวกับการทำนุบำรุง อนุรักษ์เผยแพร่

และสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมทางด้านวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี       วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561

Read the rest of this entry »

มี.ค.
05

การบริการวิชาการเรื่อง “สมุดโน้ตน้องหมา จากกระดาษโสนสะท้อนแสง”

การบริการวิชาการเรื่อง “สมุดโน้ตน้องหมา จากกระดาษโสนสะท้อนแสง”

โดย ดร.สุภา จุลคุปต์ และ ผศ.ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

5 มีนาคม 2561

 

Read the rest of this entry »

มี.ค.
05

การบริการวิชาการเรื่อง “การเขียนลวดลายผ้าเช็ดหน้าบาติกด้วยข้าวไทย”

การบริการวิชาการเรื่อง “การเขียนลวดลายผ้าเช็ดหน้าบาติกด้วยข้าวไทย”

โดย ผศ.รุ่งทิวา เทพปิตุพงศ์ และ ผศ.ดร.ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

5 มีนาคม 2561

 

Read the rest of this entry »

มี.ค.
02

Lightning Talk | ตอน นักศึกษาสู้ชีวิตกับเส้นทางนักประดิษฐ์ดอกไม้มืออาชีพ

Lightning Talk | ตอน นักศึกษาสู้ชีวิตกับเส้นทางนักประดิษฐ์ดอกไม้มืออาชีพ | 01-03-61 | Ch3Thailand
นายธีร์คณาธิป ไพทูรย์ ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรมองค์นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ก.พ.
27

พิธีมอบวุฒิบัตร โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2560

อาจารย์จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล
ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล
ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
27 กุมภาพันธ์ 2561

Read the rest of this entry »

ก.พ.
26

นิทรรศการงาน กิน อยู่ อย่างไทย ก้าวไปกับ Thailand 4.0

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ
” กิน อยู่ อย่างไทย ก้าวไปกับ Thailand 4.0 ”
ในงานเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย
ระหว่างวันที่  5-7  มีนาคม  2561
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page 1 of 9112345...101520...Last »