มี.ค.
14

Download แบบฟอร์ม

แบบเก็บข้อมูลSARคณะรายบุคคล

แบบฟอร์มโครงการ

แบบรายงานการฝึกประสบการณ์-58.

แบบเสนอโครงการ-R2R

 

 

ก.ค.
24

ขนมจีบซ่อนผัก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณี อาจหาญณรงค์

20229301_1599452966743932_2523162616969928267_n

ผศ.สุวรรณี อาจหาญณรงค์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ร่วมกับ อายิโนะโมะโต๊ะ คุกกิ้ง คลับ จัดกิจกรรมสาธิตการทำเมนู “ขนมจีบซ่อนผัก”

ส่งเสริมให้เด็กๆ กินผัก เพื่อโภชนาการที่ดี ที่ ครัวอายิโนะโมะโต๊ะ คุกกิ้ง คลับ อาคารศรีอยุธยา เขตราชเทวี

ก.ค.
21

ผลิตภัณฑ์จากกาบหมาก

20155596_1596292823726613_9033165112390245374_n

ดร.สุภา จุฬคุปต์ นักวิจัยและอาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มทร.ธัญบุรี

ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกาบหมาก นำวัสดุธรรมชาติเหลือใช้ มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม : https://goo.gl/UZ7aiG

ก.ค.
18

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โครงการปริญญาโท)

ประกาศผลแบนเนอ-1

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โครงการปริญญาโท)

รายละเอียดการรับสมัครดังนี้ : รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการปริญญาโท (ใหม่)

ก.ค.
17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โครงการปริญญาโท)

ประกาศผลแบนเนอ-1

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โครงการปริญญาโท)

รายละเอียดการรับสมัครดังนี้ : รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว โครงการ ปริญญาโท

รายละเอียดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืสอบสัมภาษณ์

ก.ค.
11

ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2562

19885929_10208997924737280_455405523_o

TemplateResearchProject

คำอธิบายการกรอกข้อเสนอโครงการ

ปฎิทินการส่งข้อเสนอฯ-ปี-2562

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ งบประมาณรายจ่าย ปี 2562

มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ส่วน ก – ลักษณะโครงการวิจัย (ข้อ 1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 (2560-2564)

ส่วน ก – ลักษณะโครงการ (ข้อ2) (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยชาติ (2560-2564)

ส่วน ก – ลักษณะโครงการ (ข้อ3) ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น 41 ประเด็น

ส่วน ก – ลักษณะโครงการ (ข้อ4) ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน

ส่วน ก – ลักษณะโครงการ (ข้อ5) นโยบาย-เป้าหมายรัฐบาล

ส่วน ก – ลักษณะโครงการ (ข้อ6) ยุทธศาสตร์หน่วยงาน มทร.ธัญบุรี

หน้าปก ว1ด ปี 62 (งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี)

หน้าปก ว1ด ปี 62 (งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้)

บันทึกข้อความส่งข้อเสนอโครงการ

ก.ค.
07

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์สรุปผลรางวัลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด Freshy night 2017

S__53837827

ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจัดโครงการ Freshy night 2017 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ในการนี้ สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ขอสรุปรางวัลที่ได้รับในงาน Freshy night 2017 ดังนี้

1.รางวัลชนะเลิศชุดประจำคณะยอดเยี่ยม 2017  (ชาย-หญิง)

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  Rmutt Freshy girl 2017 (หญิง)

3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 Rmutt Freshy boy 2017 (ชาย)

4.รางวัล Rmutt Freshy Friendly boy 2017  (ชาย)

5.รางวัล Rmutt Photogrnic Girl 2017 (หญิง)

 

ดาว   นางสาวกัญญาณัฐ  ขุนสุวรรณ (เมย์)  สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นฯ

เดือน  นายพงศ์ภัค  วงศ์ธัญญรัตน์ (ไบร์ท) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

Read the rest of this entry »

ก.ค.
07

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถานประกอบการและสถานศึกษา

mou

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถานประกอบการและสถานศึกษา

ณ ห้องประชุมมังคลอุบล  วันที่ 6 กรกฎาคม 2560

โดยมีสถานประกอบการและสถานศึกษาร่วมลงนาม จำนวน 13 แห่ง ดังนี้

   1.  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ                           8. โรงเรียนรุ่งอรุณ

  2. บริษัท ฟูลริชไบรด์ จำกัด                                            9.โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ

  3. บริษัท แอนไทซ์ จำกัด                                               10. โรงเรียนอนุบาลสามเสน

  4. บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                           11. ร้านดอกไม้กับนายหมี

  5. บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด                         12. ร้านดอกไม้สุชาติ ดุสิต

   6. โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต                                      13. ร้านดอกไม้รับเสด็จนครสวรรค์ 

   7. โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก                                                                 

                                                                        

                                                  

                                            

                                                                Read the rest of this entry »

ก.ค.
06

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

IMG_4984

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

โดยมี อาจารย์จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 Read the rest of this entry »

ก.ค.
05

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

19702986_1580685108620718_6474020776943274008_o

มิ.ย.
28

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอนุมัติจากกองทุนฯ ให้มีสิทธิกู้ยืมเงินกองทุน กรอ.ต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2560

5062560_1

คลิกเพื่อดูรายชื่อ : http://www.sd.rmutt.ac.th/?p=7591

Page 1 of 8412345101520...Last »