การวิจัย

12596506_10205091878088555_1487268136_n

 

เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานสถานภาพการวิจัยและพัฒนาของประเทศ

จึงขอความอนุเคราะห์ให้นักวิจัยกรอกข้อมูลโครงการวิจัยงบประมาณรายจ่าย , รายได้ , กองทุนฯ และงบภายนอก

ส่งมายังเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและวิจัย ภายในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2558  เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป

อาจารย์สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือประกอบการกรอกข้อมูลได้จาก link ด้านล่างนี้นะคะ

ฟอร์ม-1-งบกองทุน-58 , ฟอร์ม-1-งบรายจ่าย-58 , ฟอร์ม-1-งบรายได้-2558 , ฟอร์ม-1-งบรายได้สะสม-58

ฟอร์ม-2-งบกองทุน58 , ฟอร์ม-2-งบรายจ่าย-58 , ฟอร์ม-2-งบรายได้-58 , ฟอร์ม-2-งบรายได้สะสม-58

คู่มือประกอบการฯ ขออนุญาตนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ

แบบฟอร์มงานวิจัย

ข้อมูลงานวิจัยรายเดือน หมายเหตุ : รายละเอียดเพิ่มเติมที …

View page »

ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกห่อหมก Steamed Curry Sausage (Sai krok Ho-mok)

Share

View page »

ใส่ความเห็น