มี.ค.
14

Download แบบฟอร์ม

แบบเก็บข้อมูลSARคณะรายบุคคล

แบบฟอร์มโครงการ

แบบรายงานการฝึกประสบการณ์-58.

แบบเสนอโครงการ-R2R

 

 

ต.ค.
25

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบกำหนดปัณรสมวาร (15วัน)

ทำบุญ 15 วันในหลว

ต.ค.
21

พัฒนาเส้นใยจากเปลือกมะพร้าวอ่อนเพื่อผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับผู้สูงอายุ

14711081_1240790455943520_8068041910529598280_o

ต.ค.
21

โครงการ “ย้อมซ่อมได้”

213541

สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดโครงการ “ย้อมซ่อมได้” ร่วมกับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

ในระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2559

ณ บริเวณลานกิจกรรมฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ฝั่งโรบินสัน เวลา 10.30 -18.00 น.

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

หมายเหตุ : เสื้อที่นำมาย้อมควรเป็นผ้าฝ้าย
ทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ขอความกรุณาท่านที่จะนำผ้ามาย้อม จำกัดจำนวนท่านละ 2 ชิ้น เพื่อความรวดเร็วและทั่วถึงผู้รับบริการทุกท่าน

Read the rest of this entry »

ต.ค.
21

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

S__4808722

 

อาจารย์จีรวัฒน์  เหรียญอารีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นผู้นำคณาจารย์ และนักศึกษา

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวโรกาสวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2559

ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 อาคารส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

ต.ค.
18

สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จัดโครงการย้อมเสื้อผ้าดำให้ประชาชน

r0017902

 

สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ร่วมกับฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จัดโครงการย้อมเสื้อผ้าดำให้ประชาชน
ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ โดยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคมนี้
จนถึงวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 6 สัปดาห์

ณ บริเวณด้านหน้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ฝั่งโรบินสัน เวลา 10.30 -18.00 น.

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

หมายเหตุ : เสื้อที่นำมาย้อมควรเป็นผ้าฝ้าย
ทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ขอความกรุณาท่านที่จะนำผ้ามาย้อม จำกัดจำนวนท่านละ 2 ชิ้น เพื่อความรวดเร็วและทั่วถึงผู้รับบริการทุกท่าน

ต.ค.
14

พิธีอาลัยน้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศสู่สวรรคาลัย

14642135_10154482151076236_1321001509381148250_n

ต.ค.
14

ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

20161013-K-E

ต.ค.
13

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์

price-960x460

รายละเอียดดังนี้ : ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสืบบค้นข้อมูล , ชุดเครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของแร่ธาตุในกระดูกระบบอัลตร้าซาวด์ , เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบแฟชั่น

ต.ค.
05

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ (โควต้า)

ขึ้นเวปpsd2

 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ และสถานที่สอบ

ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาปริญญาตรี ( โควตา ) ประจำปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม

http://www.oreg.rmutt.ac.th/?p=5834

ต.ค.
05

นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2559

14525130_1225686444120588_1073623955204972141_o

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เข้าสมัคร
พิจารณาคัดเลือก”นักศึกษาดีเด่นรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙” นักศึกษาที่สนใจสามารถขอรายละเอียดใบสมัครได้ที่
– ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของ คณะ/วิทยาลัย
– ฝ่ายพัฒนาทักษะ วินัย และประสบการณ์นักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๒ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.rmutt.ac.th/content/41021

ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
สอบถามเพิ่มเติมโทร ๐-๒๕๔๙-๓๐๒๓ และ ๐-๒๕๔๙-๓๐๒๗

Page 1 of 7412345101520...Last »