มี.ค.
14

Download แบบฟอร์ม

แบบเก็บข้อมูลSARคณะรายบุคคล

แบบฟอร์มโครงการ

แบบรายงานการฝึกประสบการณ์-58.

 

 

ก.พ.
03

ประกาศรายชื่อนักศึกษาโควตา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

page

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาโควตา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด : ประกาศรายชื่อนักศึกษาโควตาฯ

 

ก.พ.
03

รุ่นใหญ่ไกลโรค ช่วง “ใส่ใจในจาน”

12615751_1067359766619924_7037767056089593859_o

ก.พ.
02

ขอเชิญร่วมงาน “คหกรรมศาสตร์ นวัตศิลป์ ในแผ่นดินแม่”

7519

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน “คหกรรมศาสตร์ นวัตศิลป์ ในแผ่นดินแม่”

ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2559

ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ก.พ.
02

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสวัสดิการข้าราชการ

tnews_1420363139_8686

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด : เลือกตั้งกรรมการสวัสดิการข้าราชการ

ก.พ.
01

ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2559

research

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุน

การวิจัยปีงบประมาณ 2559

แผนพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง ไทย – จีน

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัยที่สนใจ สามารถลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัยที่

http://www.nrms.go.th 

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2559  ดังเอกสารที่แนบมาด้วยดังนี้ : ประกาศทุนพลังงานไทย-จีนปี59

ก.พ.
01

คหกรรมศาสตร์ นวัตศิลป์ ในแผ่นดินแม่

S__12935181

 

Download Brochure : คหกรรมศาสตร์ นวัตศิลป์ ในแผ่นดินแม่

ม.ค.
29

คหกรรมศาสตร์ นวัตศิลป์ ในแผ่นดินแม่

Slide11-1024x576

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย

ในชื่องาน “คหกรรมศาสตร์ นวัตศิลป์ ในแผ่นดินแม่”

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ

– ร้อยดวงใจมาลัยแม่

– อาหารแทนใจ ส่งสายใยเพื่อแม่

– การออกแบบตกแต่งหมอนอิงจากเศษผ้าไหม

– การวาดภาพและตกแต่งภาพในหัวข้อ พระคุณแม่

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร : ใบสมัครการประกวด

ม.ค.
26

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย

iTAP_35

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังข้อชี้แจงเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย

Industrial Technology  Assistance Program : iTAP  โดยเจ้าหน้าที่โครงการจาก สวทช.

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559

ณ อาคาร 4 ห้อง 4402

 

Read the rest of this entry »

ม.ค.
25

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลดีเด่น

page

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รางวัล ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนใบงานและการสอนปฏิบัติ

“คณะทำงานดีเด่น” ประเภทคณะ ดังนี้
1.อาจารย์อรุณวรรณ อรรถธรรม
2.อาจารย์วราภรณ์ วงศ์ปถัมภ์
3.อาจารย์อุไรวรรณ คำสิงหา
4.อาจารย์วราภรณ์ ตรีมงคล
5.อาจารย์เกรียงศักดิ์ สิงห์แก้ว
6.อาจารย์วิจิตร สนหอม

และ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รางวัล “ผู้นำเสนอดีเด่น รุ่นที่ 1” จากโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน

อาจารย์ณัฐชรัฐ แพกุล

รับรางวัลเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

ม.ค.
25

เลือกตั้งกรรมการประจำคณะจากอาจารย์ประจำ

S__10608654

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะจากอาจารย์ประจำ

ณ อาคาร 1 ชั้น 2  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วันที่ 25 มกราคม 2559

Page 1 of 6212345101520...Last »