มี.ค.
14

Download แบบฟอร์ม

แบบเก็บข้อมูลSARคณะรายบุคคล

แบบฟอร์มโครงการ

แบบรายงานการฝึกประสบการณ์-58.

แบบเสนอโครงการ-R2R

 

 

ก.ย.
29

ประชาสัมพันธ์ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนภายใต้การดำเนินงาน คลีนิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ 2560

clinic

 

ประชาสัมพันธ์ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนภายใต้การดำเนินงาน

คลีนิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ 2560

คลิกเพื่อ Downloads : คลีนิกเทคโนโลยี-กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ-ปีงบประมาณ-2560

https://drive.google.com/drive/folders/0B2B8s0GNRjexdlQ3RFp5b1ZQMHc

ก.ย.
26

ประกาศรับสมัครโครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560 หมดเขตการเสนอผลงาน * 14 ตุลาคม 2559*

poster_รางวัลนักคิด2016_Draft4

ประกาศรับสมัครโครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี2560

หมดเขตการเสนอผลงาน   14 ตุลาคม 2559

คลิกเพื่อ Downloads : ประกาศรับสมัคร

 

ก.ย.
19

พัฒนาเส้นใยเปลือกมะพร้าวสู่ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อผู้สูงวัย

14364874_1213346138687952_3007266253730155989_n

 

คลิกเพื่ออ่านทั้งหมด : http://www.news.rmutt.ac.th/archives/56426

ก.ย.
14

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

ตรวจร่างกาย-01-01

ตามที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการรับบริจาคโลหิตจากนักศึกษา

และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รวมทั้งบุคคลทั่วไปบริเวณชุมชนละแวกใกล้เคียง

ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น.

ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์   ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ก.ย.
13

ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งมาเพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2559

14322238_1193187864073735_5470907151020054821_n

 

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :: http://www.kmutt.ac.th/…/Evaluat…/2559-2/Announced/News.html

ก.ย.
12

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด

prjobs0020

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด

ก.ย.
07

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557

Graduate_0059

อาจารย์จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

นำคณาจารย์ และบัณฑิต คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เดินเข้าหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (วันที่ ๓)
วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙
ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี

ก.ย.
02

ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 2 ก.ย. 59

IMG_4716

อาจารย์จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นผู้นำคณาจารย์และบัณฑิตคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาตร์

ซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่ 2 กันยายน 2559

ส.ค.
30

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการประกอบอาหาร กับ Chiba University

page

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการประกอบอาหาร

กับมหาวิทยาลัย  Chiba University จากประเทศ ญี่ปุ่น  โดยสาธิตการทำเมนู แกงเขียวหวานไก่ และ ทับทิมกรอบ

ณ อาคารพวงชมพู  วันที่  30 สิงหาคม 2559

ส.ค.
29

นิทรรศการฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย

งานวันข้าว_187

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำผลงานวิจัยของ อาจารย์ณัฐชรัฐ  แพกุล  
เรื่อง “ผลของการใช้ต้นอ่อนข้าวหอมมะลิและสารสดแทนความหวานต่อคุณภาพของไอศกรีมนม” ซึ่งได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม (The 6th Innovation Awards)
เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์วิจัยข้ามปทุมธานี จ.ปทุมธานี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี และคุณงามความดีของผู้มีส่วนในงานวิจัยและพัฒนาข้าวไทยในรอบ 100 ปี
พร้อมทั้งฉลองครบ 100 ปี การก่อตั้งศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
และผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ทรงเสด็จมาเป็นประธานในพิธีงานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น.

Read the rest of this entry »

Page 1 of 7312345101520...Last »