Category Archive: ข่าวจากโทรทัศน์

พ.ย.
01

ซอสหอยขม ผลงานของ อาจารย์ณัฐชรัฐ แพกุล

ซอสหอยขม ผลงานของ อาจารย์ณัฐชรัฐ แพกุล อาจารย์ประจำคณะเ …

Continue reading »

ต.ค.
02

กระดาษที่ทำจากฟางข้าว

พานพุ่มนกยูงทอง ประดับตกแต่งหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาท …

Continue reading »

ก.ย.
08

ประวัติความเป็นมาของผัดไทมีที่มาอย่างไร

ประวัติความเป็นมาของผัดไทมีที่มาอย่างไร โดย อาจารย์กฤติ …

Continue reading »

ก.ย.
08

ที่มาของคำว่า “ไข่เยี่ยวม้า” และ “ไข่ลูกเขย”

ที่มาของคำว่า “ไข่เยี่ยวม้า” และ “ไข่ …

Continue reading »

ส.ค.
07

ทศวรรษพระราชปณิธานสานฝันศิลป์ นวมินทรามหาราชินีจักรีพิภพ

นักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเท …

Continue reading »

พ.ค.
01

ดอกไม้จันทน์จากฟางข้าว

Share

ม.ค.
12

ขอเชิญชมรายการ TNN BIZ NEWS

Share

พ.ค.
04

รายการ TPBS Kids Club

Share

เม.ย.
29

ข้าวแช่ชาววัง โดย ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม

Share

มี.ค.
23

รายการเที่ยงวัน ช่วง Life Style ช่อง One โดย ผศ.สุวรรณี อาจหาญณรงค์

Share

Page 1 of 41234