Category Archive: ฝึกอบรม สัมนา

พ.ย.
28

โครงการพัฒนาทักษะ TOEIC เสริมศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงก …

Continue reading »

เม.ย.
06

โครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์พัฒนาจิตสาธารณะ

โครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์พัฒนาจิตสาธารณะ ณ จังหวัด จ …

Continue reading »

มี.ค.
13

อูมามิแคมป์ ครั้งที่ 6

บริษัท อายิโน๊ะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้กำหนดจัดกิจ …

Continue reading »

ธ.ค.
26

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาควิชาอาหารและโภชนาการ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภ …

Continue reading »

ธ.ค.
26

สัมมนาผลการดำเนินการเรียนการสอนในรูปแบบ TM-15

โครงการสัมมนาผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณ …

Continue reading »

ส.ค.
25

งาน “คหกรรมศาสตร์ก้าวไกล วัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ …

Continue reading »

ส.ค.
16

สัมมนาสหกิจศึกษา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ …

Continue reading »

ก.ค.
07

โครงการสัมมนางานสหกิจศึกษา ด้านคหกรรมศาสตร์และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โครงการสัมมนางานสหกิจศึกษา ด้านคหกรรมศาสตร์และฝึกประสบก …

Continue reading »

มิ.ย.
10

“การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของนัก คหกรรมศาสตร์”

  ขอเชิญศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยา …

Continue reading »

มี.ค.
14

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระ …

Continue reading »

Page 1 of 3123