Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

มี.ค.
16

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) สนับสนุนงบประมาณทำงานกิจกรรมการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกากถั่วเหลือง

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA …

Continue reading »

มี.ค.
12

ผลงานนักศึกษาเทคนิคการจัดดอกไม้ จากแนวความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ Creative craft bouquet

ผลงานนักศึกษาเทคนิคการจัดดอกไม้ จากแนวความคิดสร้างสรรค์ …

Continue reading »

มี.ค.
08

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านการรับสมัครเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านการรับสมัครเข้าเรียนโรงเ …

Continue reading »

มี.ค.
08

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน Work Integrated Learning (WIL)”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดการศึกษาเชิงบูรณ …

Continue reading »

มี.ค.
07

โครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย งาน “กิน อยู่ อย่างไทย ก้าวไปกับ Thailand 4.0”

ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน …

Continue reading »

มี.ค.
05

การบริการวิชาการเรื่อง “สมุดโน้ตน้องหมา จากกระดาษโสนสะท้อนแสง”

การบริการวิชาการเรื่อง “สมุดโน้ตน้องหมา จากกระดาษ …

Continue reading »

มี.ค.
05

การบริการวิชาการเรื่อง “การเขียนลวดลายผ้าเช็ดหน้าบาติกด้วยข้าวไทย”

การบริการวิชาการเรื่อง “การเขียนลวดลายผ้าเช็ดหน้า …

Continue reading »

มี.ค.
02

Lightning Talk | ตอน นักศึกษาสู้ชีวิตกับเส้นทางนักประดิษฐ์ดอกไม้มืออาชีพ

Lightning Talk | ตอน นักศึกษาสู้ชีวิตกับเส้นทางนักประดิ …

Continue reading »

ก.พ.
27

ประกาศและประกวดครุภัณฑ์ เครื่องทำแห้งด้วยความเย็น

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เอกสารประกวดรา …

Continue reading »

ก.พ.
27

พิธีมอบวุฒิบัตร โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2560

อาจารย์จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาส …

Continue reading »

Page 1 of 5712345...101520...Last »