Category Archive: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ก.พ.
27

ประกาศและประกวดครุภัณฑ์ เครื่องทำแห้งด้วยความเย็น

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เอกสารประกวดรา …

Continue reading »

ก.พ.
21

ประกาศร่างวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำแห้งด้วยความเย็นจำนวน 1 เครื่อง ในวงเงิน 909,500 .00 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เอกสารประกวดรา …

Continue reading »

ก.พ.
21

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561 Share

ต.ค.
18

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เลขที่ตำแหน่ง 57

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด : ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภา …

Continue reading »

ส.ค.
07

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์และจ้างเหมาทำความสะอาด

  ด้วยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย …

Continue reading »

ก.ค.
31

ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง …

Continue reading »

ก.ค.
17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โครงการปริญญาโท)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง …

Continue reading »

มิ.ย.
26

ขายทอดตลาด พัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ

คลิกเพื่อ Download : ประกาศขายทอดตลาด Share

เม.ย.
07

ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ …

Continue reading »

ม.ค.
26

ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2560

ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งบประมาณ …

Continue reading »

Page 1 of 212